Söne Buss driftsätter Klartext Bussbokning

Sone

2018-02-22

Söne Buss har över 250st bussar på 6st trafikområden och är en stor aktör på linjetrafik...

Söne Buss har över 250st bussar på 6st trafikområden och är en stor aktör på linjetrafik. Nu tar man steget vidare och byter ut sitt nuvarande system mot Klartext Bussbokning. Med Klartext kommer man kunna bygga vagnomlopp för bussarna och tjänster för alla chaufförerna. Alla tjänsterna kan valideras mot kör- och vilotidreglerna i både tjänsteplaneringen och i schemaläggningen. I de grafiska gränssnitten kan man optimera uppdragen på bussar och chaufförer. Systemet kommer vara sammankopplat med personal och tidrapporteringssystem transPA som man driftsätter samtidigt med Klartext Bussbokning.
Vi på Sindas tackar Roland Landenmark, VD och Christian Plyhm, Affärsutveckling på Söne Buss för förtroendet att leverera deras nya planeringssystem.