Klartext Bussbokning flyttas över till Transiro Eco Transport AB.

2019-12-10

Då vi numera ingår i en koncern av flera bolag så sker följande förändringar och Klartext Bussbokning flyttas över till Transiro Eco Transport AB.

Transiro Int förvärvade i december 2018 Sindas Informationssystem AB med produkterna Kassanova Affärssystem och Klartext Bussbokning.
Sindas Informationssystem bytte namn i höstas till Transiro Retail AB och då det inte finns några synergieffekter mellan produkterna Kassanova och Klartext så flyttas Klartext Bussbokning över till ett nytt bolag inom koncernen - Transiro Eco Transport. På så vis kommer vi få ett ökat produktfokus och det bli enklare för marknaden vad vi håller på med inom de olika bolagen i vår koncern.
Fredrik Schön kommer att vara affärsområdeschef och styrelseledamot för Transiro Eco Transport och Benny Andersson kommer att vara utvecklingschef för Klartext som innan.
Transiro Eco Transport och Transiro Retail kommer båda sitta på kontoret i Malmö.