Lebu AB driftsätter Klartext Bussbokning

2020-11-02

Lebu AB ett dotterbolag till Söne Buss som numera är Connect Buss

Lebu AB ett dotterbolag till Söne Buss som numera är Connect Buss driftsätter Klartext Bussbokning för sin linjetrafik. Vi på Transiro Eco Transport tackar Maria Gustavsson för förtroendet.