Tidningen Trafik & Forum skriver om Klartext Mobil

JohanFredrik

2020-11-03

Tidningen gör reportage om Klartext nya App som lanseras inom kort

Tidningen Trafik & Forum gör ett stort reportage om Klartext Mobil som är en helt nyutvecklad App med nya fantastiska möjligheter mellan trafikledningen och chaufförerna. Läs hela artikeln
https://www.rt-forum.se/article/view/741981/ny_teknik_for_buss_och_taxi