Transiro Eco Transport har ingått ett avtal med Transdev Sverige AB

2021-08-09

avseende sina båda planeringssystem Omnis och Klartext Bussbokning.

Transiro Eco Transport tecknat avtal med Transdev Sverige AB vilka är ett helägt dotterbolag till multinationella Transdev koncernen. Transdev har valt Transiro´s system Omnis och Klartext för sina framtida verksamheter inom ersättningstrafik och beställningstrafik.
Transdev Sverige väljer Transiros systemlösningar för de svenska verksamheterna men med avtalet kommer även en möjlighet att introducera Transiro´s produkter Omnis och Klartext till de 17 länder där Transdev är verksamma.
Produkten Klartext levereras med nya mobilappen vilket kommer att förenkla kommunikationen med bussförarna och ge möjlighet att följa bussarna i realtid.
"Vi valde systemlösningar från Transiro då vi ser att det ger oss ett bra stöd för både beställnings- och ersättningstrafik. Transiro kommer att vara en viktig leverantör för vår verksamhet framåt och stödja våra affärskritiska processer" säger Camilla Carrass som är affärschef på Transdev Sverige AB.
"Vi tycker att det är mycket trevligt att ha fått förtroendet att leverera systemlösningar åt Transdev Sverige AB som är ett av Sveriges största bolag inom transportbranschen och detta påskyndar våra expansionsplaner" säger Fredrik Schön, Business Area Manager.