Träffa oss på vår Digitala Minimässa

app

2022-05-19

Onsdagen den 1 juni kl.10:00 kör vi en Digital Minimässa och visar vår nya funktion Klartext Mobil.

Klartext Mobil är en helt nyutvecklad App för chaufförerna där ni som bussbolag kan minska er administrativa börda. Körordrarna skickas ut digitalt och automatiskt. Ni kan följa chaufförerna på en karta och få utfallet på körningar direkt in i systemet mm.
Boka in er på vår Digitala Minimässa onsdagen den 1 juni med start kl.10:00. Mässan hålls via Teams och beräknas pågå i ca 45 minuter och är endast avsedd för våra befintlig kunder.