Partners

Microsoft Certifierad Partner är ett företag som har en stark relation med Microsoft samt en dokumenterad kunskap inom sitt område. För att få kalla sig Microsoft Certifierad Partner måste man uppfylla Microsofts stränga krav och genomgå testning. Sindas Informationssystem har varit en Microsoft certifierad partner i över 20 år.

Besök webbplats »

Vi är både en återförsäljare och en integrationspartner till Visma Administration. Idag använder fler än 170 000 småföretag Vismas program och tjänster. Dessutom har flertalet av Sveriges redovisningsbyråer program från Visma Spcs och större delen av landets gymnasieskolor använder våra Visma i sin utbildning. Integrationen mellan Klartext och Visma Administration är dubbelriktad. 

Besök webbplats »

Visma transPA är ett personal- och tidrapporteringssystem för buss och åkeribranschen som stöder bussbranschavtalet. Klartext Bussbokning har en tät integration till Visma transPA. Alla körningar och tjänster skickas över till Visma transPAs kalender och där chauffören enkelt kan tidrapportera på sina uppdrag.
I Visma transPA underhåller man chaufförerna, frånvarohantering och upprättar anställningskontrakt. När chauffören är upplagt finns den planeringsbar i Klartext och alla frånvaroaktiviteter synkas automatiskt.

Besök webbplats »

Fordonskontroll är ett webbaserat system för fordonsadministration. Systemet riktar sig till företag, kommuner, landsting och myndigheter och passar en fordonsflotta innehållande allt ifrån ett tiotal fordon till flera tusen fordon. Man håller enkelt koll på alla felrapporter och olika statuser på fordonen. Systemet hittar ni hos många ledande bussbolag idag på den svenska marknaden.
Fordonskontroll, Klartext, Visma transPA och IDHA brukar ställa ut i en gemensam monter på Persontrafik.

Besök webbplats »

IDHA Sweden AB grundades för att utveckla och sälja mjukvarulösningar för att stödja åkerier, buss och verkstäder i deras hantering av digital färdskrivardata. IDHA tillhandahåller produkter och tjänster för att ta hand om både flöde och lagring av färdskrivardata, från läsning av färdskrivare och färdskrivarkort till lagring och förädling i form av rapporter och analysverktyg. IDHA Sweden har utvecklat och sålt lösningar för digitala färdskrivare i över tio år, lika länge som den digitala färdskrivaren har varit i bruk. 

Besök webbplats »